GRAUM DERTRAN ÉRTEKEZÉSE ALAC ÉRTELMES - ÉLŐ LELKEIRŐL

Értelmes, élő - léleknek tartom azokat a fajokat, melyek nem csupán beszélnek valamilyen nyelvet, hanem maradéktalanul képesek elsajátítani más beszélt nyelveket is. Ezen felül megértik és alkalmaznak olyan elvont fogalmakat, mint alkotás, művészet, szeretet, gondolkodás, gondoskodás, hit, hatalom, uralom, uralkodás, varázslat, mágia.

Emberek

Az Alacon élő értelmes, élő lelkek felét az emberek adják. Mindenütt nagy számban élnek. Nem kedvelik túlzottan a föld és a hegyek mélyi településeket, bár ott is találkozhatunk velük.

Valamennyi mesterséget nagy kedvvel és hozzáértéssel művelik.

Jeleskednek mindenféle művészetekben is, de kevés igazán kiemelkedő akad köztük.

Egyesek, akik a bűn útjára tévednek, a legkegyetlenebb, legvéresebb gonosztettől sem riadnak vissza. A leghírhedtebb útonállók, rablók, bérgyilkosok többsége ember. Életük hossza átlagosan 60 esztendő, némelyek megérik azonban a 100 esztendőt is.

Híresebb emberek:

Aratisz Senton: veritoni kapitány, és fölfedező (kontinenstől északra lévő szigetek)

Carl Narom: veritoni király, Alac elleni hadjárat

Eny Hortwulf: Gunnar Hortwulf lánya

Gunnar Hortwulf, a Mogyoróföldek Ura: yech'thai háború résztvevője - Carl Narom király lovaggá üti, veitoni királyjelölt volt, San-eth

Herold Jom: veritoni király, sötételf háború

Jerome Morgensternt: Árnyszárny Lovagrend komtúrja és házának vezetője, majd Veriton királya lesz

Lithae de Fansait: királyjelölt volt, melazi kereskedőcsalád

Megrisz Avoli: Jarvi nagykomtúrja, aki Herold Jom királyt legyőzve egy megrendezett viadalban feleségül vehette annak húgát, megnyerve ezzel Veriton trónját is, Z'anab'ram elfoglalása

Morflor Amun: Veriton udvarmestere, Res Amun fia

Res Amun: két király alatt is Veriton udvarmestere

Tero Serato: veritoni király, Rijsek bányaváros alapítása

Ulrik von Viator: veritoni nemes, királyjelölt volt, kémhálózat, ellentét a sötét elfekkel

Cyanus R'hoeas: Man-eth papja

Samael Deloren: a katakombák kulcsának őrzője

Lord Ragenkurth: caragoni nemes, Belze városa

Serbaal: bárd, Caragon szolgálatában

Verasmus Sagil: Caragon főtanácsosa, Wolls Nogarak herceg bizalmasa, ember

Wolls Nogarak: Caragon hercege, Man-eth

Abar Ric: Széfok varázslóiskola vezetője

Beosz Hegard: Revorten varázslóiskola vezetője

Első Maszk: Százarcú Maszk varázslóiskola vezetője, személye halálozás útján változhat

Malor: mágus, a szóbeszédek szerint egy varázslópárbaj alaklmával Yech'thába varázsolta az Őr-hegyet (korábban Reson hegység Veritonban); (Malor Mágus Teleportációs és Transzmutációs Iskola)

Mogamett Avrol: Yech'tha ura volt, az Ibrisz ökle varázslóiskola vezetője, királygyilkos

Ran Dájvin: Garibon varázslóiskola vezetője

Sider Amofi: Tent Vis varázslóiskola vezetője

Fibo Eleres: Göthös Kecske Fogadó tulajdonosa az Oázisban

Lamil Darist: kereskedő, varázsszerárus

Gavral: Rodgart kíséri az Árnyszárny ellen, meghal

Hadrum: Rodgart kíséri az Árnyszárny ellen, meghal

Magnus: Bőség Buzogánya, Rodgart kíséri az Árnyszárny ellen

Tomlad: Halál Kardja, Rodgart kíséri az Árnyszárny ellen

Elfek

Nagyjából minden tizedik értelmes élő lélek elfnek születik. Hegyes fülük, és az embereknél kellemesebb külsejük van. Nagyon ritka, hogy a férfiakon arcszőrzet serken. Főként a városokat kedvelik, a nyűzgés és a tömeg vonza őket, de élnek vidéken is.Kiváló gazdaságaik vannak, melyek nem csak ízletes gyümölcsöket teremnek, hanem szemet gyönyörködtető műalkotások is egyben, szántóvető elfről viszont csak mesékben hallani, sosem termesztenek gabonaféléket.Bármily hivatást választanak is, abban igyekeznek tökéleteset alkotni, és újításaikat, eredményeiket lejegyezni. Kiváló gazdálkodásról, borászatról, és egyéb mesterségekről szóló könyveket írnak. Ők adják Alac legkiválóbb művészeit, mestereit.Átlagosan 500 esztendeig élnek, ámbár vannak, akik egy évezred óta taposák Alac földjét.Kerülik az erőszakot, igyekeznek békésen rendezni a konfliktusokat, de megvédik szeretteiket, ha kell. Kevesen, de akadnak köztük, akik katonáskodásra adják fejüket, és ebben is törekednek a tökéletességre. A legkiválóbb harcosok közé tartoznak, a legjobb fegyver forgatásról, stratégiákról, hadviselésről szóló könyvek szerzőinek többsége is közülük kerül ki.Kevesen, de akad köztük olyan, aki kevésbé tisztességes módon keresi kenyerét. Néhány híres tolvaj és betörő elfnek született.

Híresebb elfek:

Kela Gertad: Árnyszárny Lovagrend vezetője

Szeth Am Bloom: választott Nagykontúr

Elza Slinta: mágus, árva gyerekeket vitt Yech'thába tanulni, San-eth lett szerelme amitől megörült és pusztítani kezdett, bezárták egy szoborba, de Yoszoe ármánykodása folytán kiszabadult, azóta eltűnt, de félik mikor bukkanhat elő

Azada Maritisz: Halhatatlanok tornya varázslóiskola vezetője

Gnómok

Száz élő lélekből 1-2 születik gnómnak. Leginkább apró, méter magas szőrgolyóra hasonlítanak vékony, csupasz karokkal és lábakkal.

Kis termetükhöz képest meglepően erősek és gyorsak. Kevés alaci dicsekedhet azzal, hogy elkapott egy gnómot.

Híresen rossz természetű, hirtelen haragú lelkek, bár alapvetően nem gonoszak, vagy rossz szándékúak.

Kis családjaik szerte előfordulnak Alac településein. A mágikus művészetekre nagyon fogékonyak, többségük varázslónak vagy papnak áll, de bármely más mesterséget, művészetet könnyen elsajátítják, és mesteri szinten űzhetik.

Nem ismeretes, hogy katonáskodásra adnák magukat.

Habár könnyen elvesztik fejüket, ritkán választanak alvilági foglalkozást.

80-100 évet élnek, a legidősebbek a 150 évet is megélhetik

Híresebb gnómok:

Tifana Him: Vémon Szeme varázslóiskola vezetője

Sötét elfek

20 értelmes - élő lélekből egy sötét elf. Sötét, majdnem fekete bőrük hegyes a fülük, kellemes a külsejük. Hajuk és minden egyéb szőrzetük fehér, a férfiaknak nagyon ritkán nő arcszőrzetük. Alacon mindenütt egyaránt élnek, de legnagyobb számban azonban Z'anab'ramban és Pevben élnek.

Amennyire csak lehet, kerülik a fizikai munkát, azonban kiváló szervezők és kereskedők. Egy sötét elf gazdagságát abban mérhetjük le, hogy hány szolga vagy alkalmazott követi. Kiváló mesterek, és művészek válnak belőlük, ha rászászánják magukat. Az elfeket is túlszárnyalják alkotásaikkal. A bárd mesterség hadi alkalmazása tőlük származik, amely a sötét elf háborúk során súlyos veszteséget okozott a sokszoros túlerőben lévő veritoni seregeknek.

Habár a kétkezi munkát nem sokra becsülik, szinte mindannyian jártasak valamely fegyver forgatásában, melyet nem iskolákban, hanem kiskoruktól sajátítanak el szüleiktől, s később is gyakorolják benne magukat. Félelmetes harcosok. A legtöbb család ki is veti azokat a gyermekeket, akik nem követik ezt a tradíciót.

Ritkán írnak könyveket, tudásukat szinte kizárólag verbálisan, családtagjaiknak adják át.

Egyedülállóan az értelmes lelkek között jóval több fiú születik, mint leány. A nők erősebbek, határozottabbak, intelligensebbek a legtöbb férfinél. Ők a családfők, s több férjet is tartanak. A nők ezenfelül híresen kéjvágyók, de ez kizárólagosan a házastársaik felé irányul, mélységesen elítélik a házasságtörést, vagy a szerető tartást.

Könnyű élet reményében hajlamosak elcsábulni kétes mesterségek felé. A leghíresebb mestertolvajok, orgazdák, bűnöző fejedelmek, fejvadászok, hamiskártyások között sok a sötét elf, de erőszakos bűntettek ritkán írhatók a számlájukra. .

Nagyon hosszú életűek. A legöregebbek a két évezredet is megérik, s az átlagos élettartamuk is az ezer évet veri.

Sötét elfektől származik a pókméreg ital nevű élénkítő nedű, amit Z'anab'ram városából szállítanak kereskedők kontinens szerte.

S ők tenyésztik a bírbocsigákat Pevben, hogy bíbor színű festéke lehessen a selyemszövőknek.

Híresebb sötételfek:

Kamil Käjenc vezette carragoni nemesi család, Pevben élő sötét elfek vezetője

Venorra Me'isz vezette veritoni nemesi család, a Z'anab'ram vezetője 71735 óta

Elna Boijsz vezette veritoni nemesi család, Z'anab'ram második legerősebb családja

Grena Dejszton vezette veritoni nemesi család, Törekvőknek is hívják őket, Dejszton őse volt aki először szö9vetséget kötöt sötételfek közül Veriton királyával, azután család majdnem teljesen kihalt.

Lida Dejszton Z'anab'ram városának főpapnője, Grena huga Sith-ra követője

Darrough Ma'soj: második sötételf háború hadvezére, ő ihlette a pókméreg ital legendáját, jó százötven évig kővé volt dermedve.

Danaramm: Rodgart kíséri az Árnyszárny ellen, meghal

Anna Kogäjte vezette carragoni nemes család, A Tehetség Napja fő szervezője 

Törpék

Alac népességének tizedét teszik ki. A legmagasabbak is egy fejjel alacsonyabbak egy átlagos magasságú embernél, de masszív testalkatuk az orkokéval vetekedő testi erőt rejt. A vizes, mocsaras helyek kivételével minden nagyobb településen élnek klánjaik, de leginkább a föld alatt érzik otthon magukat. Ferreo lakosságának közel felét ők teszik ki. Szakállas népnek is nevezik őket, fiú és lány gyermekeik is egyaránt már pelyhedző arcszőrzettel jönnek a világra. A férfiak és nők között csak szakavatott szem tud különbséget tenni. Más értelmes lelkekkel ellentétben azonban nem tudunk róla, hogy azonos neműek valaha is gyengéd érzelmeket tápláltak volna egymás iránt. Nem igazán kedvelik a cicomát. Az egyszerű, kényelmes, elnyűhetetlen dolgokat szeretik. A legjobb kovácsok, fémművesek, építészek, kőművesek Alacon. Egy törpe által készített eszköz vagy épület kiállja az igénybevételt és az idő próbáját. A szépséget a használhatóságban és a tartósságban látják.

Ha tehetik, kerülik a gazdálkodást, az élelemért cserébe épületeket húznak fel, erődöket, várakat javítanak, korszerűsítenek, kovács munkákat végeznek, bányásznak. Ha el kell látniuk magukat, az ifjak terelgetik a juh és kecske nyájat, és művelik a földeket négy felnőtt embernek is becsületére váló munkát ellátva.

A művészetek közül az éneklést, és a történet mesélést értékelik, művelik, s a legtöbb törpe mestere is ezeknek. Alac szerte népszerűek a törpe írók által lapra vetett mesék, történetek, és dalok. A ferreoi törpék találták fel az énekhangok írott rögzítési módját is.

Többnyire puritán életet élnek, csupán a bor, bor készítés, közös éneklés és történetmesélés élvezetéért tartanak olykor szünetet szorgos tevékenységeik közepette.

Nem családokban, hanem 50-200 fős klánokban élnek. Nem választanak maguknak férjet vagy feleséget, az utódok nemzéséről a klántanács dönt, ők jelölik ki a nemzőket is gondos választás útján. A nemzők csupán addig maradnak együtt, míg megfogan a gyermek, és eléri a két éves kort, ezután a klán közösen gondoskodik tovább nagy szeretettel és odaadással az utódokról. Minden törpéről gondosan feljegyzik a vérvonalát a klán Nagykönyvébe, s minden törpe fejből tudja valamennyi őse s a klán valamennyi tagjának nevét. Ha egy klánon belül nem találnak alkalmas nemzőket, akkor más klánoktól kérnek alkalmas személyt, ilyenkor a nemzők két utód születéséig maradnak együtt, és sorshúzással döntenek arról, melyik gyermek melyik klánhoz kerül. Más fajok elárvult gyermekeit is befogadják, s éppoly szerető gondoskodással nevelik őket, mint a sajátjaikat. Az ifjú törpék olykor elmennek világot látni, kipróbálják erejüket és tudásukat Alac világában, de legtöbbjük néhány évtized múlva visszatér otthonába, értékes tudással és tapasztalatokkal gazdagítva közösségét. Vannak azonban akik sosem térnek vissza, s megváltozva, magányosan élik le életüket.

Egy törpének nincs szüksége arra, hogy fegyverforgatást tanuljon. Minden klán lakhelye olyan, mint egy egy erőd. Ha a legkisebb veszély fenyegeti a klánt vagy a területét, dühös méhrajként készülnek a harcra. Reggeltől estig súlyos pörölyt, csákányt, fejszét használnak a mindennapi munkában, s a csatatéren is ezekkel a megszokott eszközökkel zúzzák össze ellenfeleiket, mintha puha homokkövet törnének, csupán az alkalomhoz illő átjárhatatlan nehéz vasat öltenek magukra, melyben oly könnyedén mozognak, mintha selyemből lenne és megállíthatatlan acélfalként gázolják le az ellenséget.

Híresek a kitartásukról és makacsságukról. Egy törpe az adott szavát megtartja, az élete árán is.

Alig alig ismeretes, hogy egy törpe gonosztevővé váljon. Az ilyeneket egyik klán sem fogadja be, kitaszítják maguk közül. A törpék tagadják, de híresztelések szerint akad olyan, jórészt száműzött törpékből álló rablóbanda, amelyiknek már sok jól felfegyverzett kereskedő karaván esett áldozatul.

Kristály mellett Ferreoi bor, ami még kereskedelmük alapja, a Kristály dombságon termett szőlőből készítik.

Átlagosan 150 évig élnek, a legöregebbek a 200-at is megérik.

Híresebb törpék:

Nyilen Boor: Ő nevéhez kötik a borászat feltalálását

Agen Fatak: Vertion irálya volt 103 évig

Orkok

Alacon élő értelmes lelkek tized részét teszik ki. Az átlagos embernél két fejjel magasabbak, erős testalkatúak, négy ember erejével bírnak. Erőteljes, masszív alsó állkapcsuk van, alsó szemfogaik gyakran túlnyúlik a felső ajkukon, hegyes fülük, és zöld bőrük van.

Alacon mindenütt élnek családjaik. Sokféle mesterséget űznek, tűrhető mesteremberek, de tehetségtelenek bármilyen művészetben. Ritkán akad köztük említésre méltó alkotó. Leginkább a katonáskodásban jeleskednek, a legmegbízhatóbb, testőrök és zsoldosok. Jól értenek a fegyverforgatáshoz, és iskoláikban szívesen oktatják is tudásukat bárkinek, aki fizet érte.

Becsületesek, a legyőzött ellenségeikkel tisztességesen bánnak, ritkán vetemednek rablásra, fosztogatásra.

Nagyon kevesen lépnek közülük a bűn útjára, ők jórészt útonállók, rablóbandák tagjaivá válnak.

Átlagosan 40 évig élnek, az aggok akár 60-ig is.

Híresebb orkok:

Rodgar Bedax: az első nagykomtur, Hatalom Kardja

Mozil Rahas: Yech'thai Avi Avisz varázslóiskola utolsó vezetője volt.

Goblinok

Alacsony, többnyire vékony testalkatú zöld bőrű, hegyes fülű faj, családjaik minden településen megtalálhatók Alacon, de leginkább a mocsarakhoz, vízhez közel szeretnek élni. A legkiválóbb mesteremberek és feltalálók. Egy goblinnak többnyire csak egyszer kell megmutatni vagy elmondani valamit, hogy egy életre megjegyezze. Sok olyan szerkezetet készítettek már, melynek működését csak egy másik goblin érti meg, vagy látja át. Híresek a csatorna, öntözőrendszer, szökőkút építő tudományukról. Habár nem egy goblin találta fel a tutajt, az első több lélek és áru szállítására képes vitorlást és evezőst ők készítették, amikor még mindenki más az összekötözött rönkökből álló, rúddal hajtott tutajjal ismerkedett bizalmatlanul. A legjobb ékszerészek. Bonyolult zárszerkezeteket, időmérő szerkezeteket és zenélő masinákat képesek készíteni rugókból és kis fogazott kerekekből. Jarvi városában egy család élő szereplők nélküli mozgó színházat üzemeltet, s hetente új műsorral állnak elő.

Bonyolult védműveket, és ostromszerkezeteket készítenek, melyek érzékenyek, sok karbantartást igényelnek, de felettébb hatékonyak, ha goblinok kezelik.

Habár agyafurt hadi gépeket készítenek, kevés említésre méltó harcos akad közöttük.

Szeretik a szép, díszes ruhákat és ékszereket. A tehetősebb goblinok ünnepnapokon úgy felciomázzák magukat, hogy a karjukat is alig bírják fölemelni a sok gyűrűtől és karperectől.

A gépezeteikről készített könyveiket csupán egy másik goblin képes megérteni, annyira bonyolultak, mint egy varázsló írása a mágiáról.

Ha kétes mesterségre adják a fejüket, a legjobb tolvajokká, betörőkké, szélhámosokká válnak. A leghíresebb goblin szélhámosnak kétszer is sikerült eladnia az Őr-hegyet ugyan annak a törpe klánnak.

Nagyon rövid életűek. Egy 2 éves goblin már felnőttnek számít, a 15 évet nagyon kevesen érik meg, többnyire csupán 10-et.

Híresebb goblinok:

Khalass, Háború Íja, Rodgart kíséri az Árnyszárny ellen, meghal

Berut Meszkar, szélhámos, ő nevéhez fűződik az Őr-hegy eladása

Félszerzetek

Körülbelül minden huszadik értelmes lélek tartozik közéjük. A felnőtt félszerzet 10 éves forma ember - gyermeknek látszik, termetre és küllemre is. Városokban ritkán találkozhatunk velük, többnyire falvakban élnek. Szeretik a tágas tereket, a jól művelt földet, és legfőképp a finom étkeket. A legkiválóbb szakácsok Alacon, híres receptgyűjteményeik minden jobb főúri konyhán megtalálhatóak. Sokan alábecsülik elmebeli képességeiket, de megvan a magukhoz való eszük. Kerülik a bajt, a konfliktusokat, a veszély elől inkább elmenekülnek.

Jó mesteremberek, és jó söröket főznek. Nem ismeretesek művészként, bár valószínűleg néhány dologhoz megvan a tehetségük. Ritkán adják fejüket hogy világot lássanak, jobbára csak az ifjak némelyike hagyja el az otthonát hosszabb időre.

Nem ismeretesek nagy harcosokként, bár egyesek szerint az elfeknél és sötételfeknél is jobb kémek, és felderítők, ha nagy ritkán katonáskodást választják hivatásuknak.

Még ritkább, hogy bűnözővé váljanak de akad egy-egy híres tolvaj, zsebmetsző, betörő közöttük. Nem ismeretes, hogy erőszakos bűntett fűződne hozzájuk.

Legtöbben 80 évig élnek, de a 100-at ritkán érik meg.

Híresebb félszerzetek:

Helom Filego, Derroen hercege

Nina Hiem, Carl Narom lélekőrje volt, elhunyt 71860-ban, két évvel a király előtt

Ogrék

A legtöbb élő lélek úgy hal meg, csupán egyszer látott ogrét életében. Nem is csoda, mert kevesen vannak. Kis családokban élnek. Hatalmas, termetű, a két ember magasságot is elérő sárgás bőrű, teljesen szőrtelen lények. Kőből, csontból, fából készítenek elnagyolt szerszámokat. Csupán néhány falu ismert, ahol ogrék telepedtek le, pásztorkodással foglalkoznak, elvégzik azokat a munkákat, amiket a legtöbb élő lélek csak igavonóval lenne képes. Nehézkesen tanulnak meg más nyelveket, többségük a betűvetést is csak hasonlóképpen, kisgyermek módjára, hibásan képesek elsajátítani. Békések, barátságosak, de ha felbőszítik őket, egy páncélos lovagot lovastol is agyoncsapnak a puszta kezük egyetlen ütésével. Minden épeszű rablóbanda elkerüli azokat a falvakat, ahol ogrék is élnek, vagy a nyájakat, amiket őriznek.

Nem foglalatoskodnak művészetekkel, de élvezik a zenét, a táncot, színjátszást, a történet mesélést.

Csupán tucatnyi ogréról tudunk, aki a deroeni seregben szolgál, félelmetes hírnévre téve szert.

Nem kifejezetten bűnöző szándékkal, de olykor-olykor előfordul, hogy egy nélkülöző ogre család jószágot rabol, vagy karavánt támad meg.

300-400 évig élnek, egyesek szerint az 500 évet is elérhetik.

Híresebb ogrék:

Marten Rai'chen caragoni kapitány, aki eltervezte, hogy ahjóval megkerüli a kontinenst.

Rodgar Bedax, az első nagykomtúr

Trollok

Talán ha minden kétszázadik élő lélek lehet troll. Leginkább hatalmas, kékes színű, két lábon járó, házatlan teknősbékára hasonlítanak. Az embernagyságú, 10 éves troll már önálló felnőttnek számít, s elhagyja szülőjét. Egész életükben növekednek, ha lassuló ütemben is. A legidősebbek nagyobbak a leghatalmasabb ogrénál is. Szarupikkelyekkel borított testükön ritkán viselnek ruhát. Egyedülállóan a többi értelmes lélek között, nők és férfiak egyszerre, és tojásból kelnek ki gyermekeik. Életük során csupán egyszer nemzenek, ilyenkor egy-három tojást raknak. A szülők csak a nemzés idejére találkoznak egy rövid időre, utódaikról féltő szeretettel, egyedül gondoskodnak. Az igazán idős trollok magányos életre vágynak, és elhagyatott, lakatlan helyeken verik fel tanyájukat. Egy-egy településen ritkán él egynél több troll, az is csupán időszakos. Az egyikük előbb-utóbb odébbáll. Többnyire mogorva, maguknak való lények, de a gyermekekkel kedvesen bánnak, még ha más fajhoz tartoznak is. Aki csupán felületesen ismeri a trollokat, nehezen képzelné el róluk, hogy tucatnyi gyerek is boldogan viháncolva lovagolhat a hátukon. A trollos falvakban a csemetéket sokszor a trollra bízzák a szülők, amíg a földeken dolgoznak.

Kizárólag növényt esznek, de ebben nem túl válogatósak. A füvet épp olyan jóízűen fogyasztják, mint a legédesebb barackot. A troll gazdálkodó mindenféle növényt nagyjából azonos mennyiségben termeszt, gabonát, zöldséget és gyümölcsöt. Az idősebb trollok olyan szemet gyönyörködtető formákba rendezik a kertjeiket, mely egy elfnek is a becsületére válna. A gazdálkodáson kívül ritkán választanak maguknak más hivatást. Ha mégis, akkor az évtizedek múlásával egyre jobb, és művészibb munka kerül ki a kezük alól, felülmúlva mindegyik másik fajt.

Könnyen tanulnak nyelveket, minden hallott szót megjegyeznek életük végéig, de a betűvetést nehezen sajátítják el, bár inkább azt lehetne mondani, hogy csupán jóval több időt szánnak rá, mint bármely más faj.

Nem ismeretes, hogy egy troll valaha is gaztettet hajtott volna végre.

Egy troll számára az idő múlása kis jelentőséggel bír. Nem tudjuk pontosan meddig élhetnek, úgy vélem, csupán betegség vagy erőszakos halál vet véget életüknek.

Híresebb trollok:

Gadax az egyetlen ismert troll, akinek bármi köze van a hadviseléshez, Man-eth papjaként az Árnyszárny lovagrend tagja, annak megalapítása óta.

Morvax ő Alago város első árvaházának alapítója és vezetője

Óriások

Kevesen találkozhattak óriásokkal Alac földjén. Többnyire kerülik a többi élő lelket, és magányosan élnek. Magasságuk az ogrékéval vetekszik, tagbaszakadt, sűrű hajú és szakállú lények.

Többségük agresszív, hirtelen haragú, veszélyes a közelükben tartózkodni. Azt beszélik San-eth dühéből keletkeztek.
Akadt már ugyan néhány szelíd óriás, de a fajtáját övező általános bizalmatlanság miatt nem igazán fogadták be őket sehol. Egyedül a barbárok között tűnnek fel, állítólag valami főzettel tartják kordában vad természetüket. Veritonban próbálkoztak harci óriásokkal, de a tomboló óriások nagyobb veszteséget okoztak a saját seregüknek, mint az ellenfélének.

Nem ismeretes, hogy képesek elsajátítani a legtöbb mesterséget, de magányos életvitelük miatt önellátó gazdálkodásból tartják fenn magukat.

Nagyon könnyen hajlanak az erőszakos foglalkozások felé. Semmilyen rémtettől nem riadnak vissza, hogy megszerezzék azt, amit akarnak.

Kevesen érik meg közülük az öregkort, többségük rövid, erőszakos életet él. Akik tisztes módon tartják fenn magukat, 150 évet élhetnek legfeljebb.

Híresebb óriások:

Ar Brego, Yech'thai Sárga Csillag varázslóiskola utolsó vezetője volt.

Nimfák

Nagyon ritkák és nagyon sokáig élnek.

Embernőhöz hasonlatos felső testük, és kecskeszerű alsó testük van. Hegyes fület és kecses szarvat viselnek fejükön.

Kerülik az élőlelkeket, hatalmas tudásuk és mágikus erejük van.

Híresebb Nimfák:

Lady Chrysana, csupán egy nimfát ismerünk, a Főpapnőt. Ősi mellesz nyelven beszél, kora ismeretlen.

Vértündérek

Les'loen erdejét lakó élő lelkek. Apró, kisgyermek magasságú és külsejű faj, erős mágikus képességekkel. A róluk fellelhető legrégibb feljegyzések is megemlítik, hogy örökös háborúban állnak az árnytündérekkel. Ezen felül semmi többet nem tudunk róluk. Minden expedíció, bármekkora haderő is kísérte, nyom nélkül eltűnt Les'loenben. Yech'tha mágus iskoláinak lehettek róluk bővebb ismereteik, hiszen sikerült néha elfogniuk egy-egy élő vértündért, de azok a feljegyzések megsemmisültek az utolsó mágusháború során.

Árnytündérek

Sötét bőrű, szénfekete hajú és szemű, kisgyermek méretű és külsejű faj, erős mágikus képességekkel. A Siletris erdőt lakják, az ismert idők óta állandó háborúban állnak a vértündérekkel. Ennél többet csak egyes Yech'thai mágusiskolák tudhattak róluk, akiknek sikerült egy-egy élő árnytündért elfogniuk. Az általuk készült feljegyzések azonban az utolsó mágusháborúban elpusztultak. Minden egyéb expedíciónak, amit a felderítésükre küldtek, nyoma veszett.