KONTINENS POLITIKAI FELÉPÍTÉSE


Kontinens név: Alac - A Világban éppen béke honol, ami elégé törékeny. Négy nagy ország (Caragon, Derroen, Ferreo, Veriton) van benne, és több kisebb semleges (pl.: Oázis, Tündér mező), veszélyes terület (pl.: Álom erdő, Les'loen, Siletris).

Az országok önállók, de csak Veriton vezetője hívhatja magát királynak, mert miután megnyerte az Első nagy Alaci Háborút, így rendelkezett, hogy többi ország vezetője csak herceg vagy nagyúr lehet. Minden élő és gondolkodó lény maga dönti el, hogy melyik országhoz akar tartozni, de általában mindenki odatartozik ahova született.

Azokat, akik nem tartoznak sehova, nomádoknak hívják, és a vezetők rendszeresen fellépnek ellenük. Berisz folyó környékén él egy nagyobb csoport, akik rendszeresen ostromolják Ferreo falait, de Veriton és Derroen közti kereskedelmet is hátráltatják.


Derroen 

Államformája: Monarchia (vezetője herceg)

Leírás: A legszegényebb ország. Itt a jómódúak se annyira jómódúak, így nincs olyan éles határ a társadalmi rétegek közt. Ezért is lehet, hogy ők a legösszetartóbb nemzet, ahogy tudják, segítik egymást. Az előző háború súlyos terheket rótt rájuk, habár gabonatermelésben ők járnak élen Alac-on, de legnagyobb részét le kell adózniuk Veritonnak. Ami megmarad nekik, bár nem sok, de elegendő, hogy az ország fentmaradjon. Persze a herceg nem elégedett ezzel a helyzettel, ezért fordult a második Alaci háború legelején Veriton ellen. Túl nagy fenyegetést nem jelentettek, mivel seregük nagy része frissen besorozott parasztokból áll. Egyedül a herceg mindenkori örököse által vezetett, az északi végeket vigyázó Barbárvadász könnyűlovasságban vannak kiképzett katonák és a nemesek közt van néhány kardforgató.

A többi nemzet fennkölt tagjai úgy hívják Derroen népét, hogy a Pór nemzet. Műveltség még a nemesek között is ritka. Fővárosa Darsan, itt minden isten szentélye megtalálható, de az ország nagy részén csak Menth-rat, a Bőség Istenét tisztelik. Néhány helyen még Yeomát, a Természet Istennőjét is, akit Menth-ra lányának mondanak, de Alac többi részén őt nem ismerik el.

A fővároson kívül feudális rendszerben élnek. Parasztok a földesúrnak tartoznak tizeddel, robottal és alkalmakhoz illő ajándékokkal.

Városok:

 • Darsan főváros: Derroen egyetlen kőfallal erődített városa, habár Alac többi városához képest igen kicsi, és egyáltalán nem mondható impozánsnak. Darsan nem más, mint Derroen gazdaságának szíve. A vidékről az exportra szánt terményt minden esetben Darsanba kell szállítani, amit a külföldi kereskedők kizárólag itt vásárolhatnak meg a szigorú vámtörvények szerint, fővesztés terhe mellett.
  Darsan három városrészből áll, az alsó városból, ami a város várfalon kívüli nyomornegyede, amelyet a Darsan körüli földeket művelő jobbágyok laknak, a külső gyűrű, amelyben a város mesteremberei és a polgárok laknak (a városba érkező kereskedők ugyanitt vannak elszállásolva), illetve a fellegvárból, ami a herceg kizárólagos rezidenciája (ide a főnemeseken kívül csak külön engedéllyel lehet belépni).

Érdekességek:

 • Hatalom tekercse, az istenné váláshoz vezető út. Tekercs keletkezését Yeomához kötik, ezért is lehet, hogy ebből az országból származik és nem Yech'thából vagy a hatalmat tisztelő caragoniaktól. Azt beszélik, aki elvégzi a rituálét, felemelkedhet az istenek közé.
 • Yeoma könnye. A legendák szerint maga az Istennő tanította Derroen népének a sör és whisky főzést. Erre emlékezve minden évben a nyár közepén tartott Menth-ra ünnep részeként a Herceg kiválasztja az év legjobb főzetét, ami utána használhatja a Darsani Árpagyöngy (a söröknél) illetve a Yeoma Könnye (whisky-nél) nevet.
 • Alesi Lószaggató. A helyiek szerint Alac legerősebb itala. A caragoni pálinkafőzők persze vitatják, az Álom erdei alkimisták meg csak mosolyognának, ha odafigyelnének az ilyen szóbeszédekre. Állítólag a Barbárvadászok beavatási rituáléi közt is szerepet kap, de az érintettek elhárítják a kérdezősködést.Veriton

Államformája: Monarchia (vezetője király)

Leírás: A legnagyobb területű ország. Csak az ő uralkodóját lehet királynak hívni, mert ők nyerték a legutóbbi háborút.

Itt minden társadalmi réteg megtalálható. Nagy hadserege van, amit egyre nehezebb fenttartani. Minden más nemzet rendszeresen adózik neki (Derroen gabonával, Caragon és Yech'tha pénzzel.) Fővárosuk Giron, itt van a királyi palota, a Reson hegység lábánál, a folyóparton.

Az alap oktatás az ország minden tagjának kijár, ami magába foglalja az írást, olvasást, számtant és a kardforgatást. Mindenkinek kötelező két év szolgálat az állami hadseregben. Magasabb szintű oktatás csak a gazdagabb polgárokra és a nemesekre jellemző. Az összes istent tisztelik, de leginkább a Háború Istenét.

Városok:

 • Alago (sarok) város: A város a bővizű Levon folyam torkolatánál helyezkedik el. Bevételének nagy részét a tavaszi és a téli viza halászat adja ki, ugyanis a Levon folyam torkolata a tengeri vizák egyetlen ívóhelye egész Alacon, így nem is csoda, hogy a viza Alac nemessége közt ritka ínyencségnek számít. Termőterületei rendkívül kicsik, ezért a város folyamatos terményimportot igényel. Alagot a 3 évszázaddal korábbi Z'anab'ram elleni első háborúban a sötételfek porig égették, ezért a háború végét követően az újjáépített várost masszív kőfal erődítéssel látták el.
  Alago a későbbiekben valóságos kegyhellyé vált, mivel Veriton későbbi királyai mind a hamvaiból föltámadó nemzet szimbólumát látták benne, így minden soronkövetkező uralkodó követte Megrisz Avoli király példáját, és egy kicsit megtoldotta az erődrendszert, aminek köszönhetően Alago ma Alac legösszetettebb, legbonyolultabb erődrendszere.
  Alago Veriton vallási központja is, mivel itt található a Háború Istenének szentelt legnagyobb templom Alacon, amit élete során minden veritoninak meg kell látogatnia legalább egyszer.
 • Giron főváros: Giron Veriton első kőfallal védett városa volt. Elhelyezkedése rendkívül kedvező, a Reson hegység déli lábánál terül el, amely rendkívül gazdag ércekben, a szomszédos Levon folyam hordaléka termékennyé teszi a földeket, állandó ivóvizet biztosít, illetve édesvízi halakban gazdag, így nem csoda, hogy a város a portyázók, fosztogatók kedvenc célpontja volt a kezdeti időkben. Giron válasza erre a folyamatos erődítés volt, a várost kőfallal vették körbe, és valahányszor a város kinőtte falait, újabb gyűrűket emeltek.
  A kedvező földrajzi körülményeknek köszönhetően Giron hamar kinőtte magát, 10 évvel alapítása után lélekszáma megelőzte Alago városát, mára pedig céhei messze a legtermelékenyebbek Alac területén. Sajnos a Reson hegy érctelérjei már kimerültek, ezért Tero Serato király 30 évvel ezelőtt megalapította Rijsek bányavárost.
  A 3 évszázaddal korábbi sötételf háború Giront is megrázta. A város sikeresen feltartotta ugyan az ostromlókat, amíg megérkezett a királyi fősereg, viszont óriási árat fizetett érte. Az ostrom alatt Giron lakosságának közel háromnegyede odaveszett, és 7 nagy lovagrendjéből 3 teljesen megsemmisült.
 • Melaz öble város: Melaz Veriton legbékésebb, legmesésebb városa. Eredetileg egy kicsi halászfalu volt, ám az évek során egyre jobban kinőtte magát. A város veritoni szokás szerint rendelkezik ugyan várfalakkal, de ezek többnyire régiek, nincsenek karbantartva, ennek oka az, hogy a várost soha egyetlen alkalommal sem ostromolták meg, vagy fosztották ki portyázók. A város a hagyományostól eltérő módon a nem a szárazföld felé terjeszkedik. Melaz legfontosabb iparága értelemszerűen a halászat, ami miatt az emberek hosszú stégeket építenek, és többnyire erre építik házaikat is, amit azért tehetnek meg, mert az öböl bejáratát egy hosszú, széles korallzátony védi az erőteljes hullámzástól.
  A városban mondhatni zsong az élet, ugyanis Alac kereskedőinek legkedveltebb célpontja, illetve sokan ellátogatnak ide akkor is, ha csak egy kis pihenésre és nyugalomra vágynak.
 • Rijsek város: Rijsek a legfiatalabb veritoni város. Egy belső erődből, és egy hatalmas, fa lakóházakból álló, palánkfallal körülvett városrészből áll, amelyekben a bányákban dolgozó munkások laknak. A munkások többnyire hadifoglyok, elítélt bűnözők, illetve elszegényedett, eladósodott parasztok vagy polgárok. A munkások mostoha körülmények között dolgoznak és élnek, a városi őrség jóformán csak az ő szökésüket hivatott megakadályozni.
 • Jarvi városa: A várost 3 évvel az első sötételf háború előtt alapította Girion legnagyobb lovagrendje, az Árnyszárny rend. A rend feje, Kela Gertad több alkalommal is figyelmeztette a királyt a z'anab'rami növekvő fenyegetésre, mindhiába. A király gyenge kezű uralkodását megelégelve a rend fellázadt, és úgy döntött, hogy új otthont termet magának és a velük tartóknak, messze a veritoni befolyástól. A város népessége rendkívül kevert, sokan érkeztek ide a környező országokból, egy új élet reményében. A várost az Árnyszárny rend 12 főből álló magastanácsa irányítja, aminek mindenkori vezetője a nagykomtúr, akit a magastanács sorai közül szavazással választ. A tanácsba képességei révén gyakorlatilag bárki bekerülhet, aki végigjut a ranglétrán. A rend gyakorlatilag nyitva áll a lakosság számára is: minden fegyvert forgatni képes férfi, aki a városban lakik és dolgozik, tagja a városi milíciának, ami rendszeres időközönkénti fegyveres képzést, és gyakorlatokat foglal magában. Innen további kiképzés révén lehet bekerülni a városi őrségbe, akik Jarvi védelméért és a rendfentartásért felelősek, cserébe egy kisebb fizetést és egyenfelszerelést kapnak. Azok a szerencsés városőrök, akik találnak maguknak egy pártfogót a rend sorai közt, pártfogójuk fegyverhordójaként megkezdhetik a kiképzés utolsó szakaszát, ami 5 év után lovaggá ütéssel zárul.
  Jarvi városa két évvel a második sötételf háború előtt került ismét Veriton uralma alá. Veriton ekkorra olyan nagyra nőtt, hogy közvetlen szomszédságba került az akkor még független Jarvi-val. Herold Jom veritoni király, amikor serege élén megpillantotta, egyértelműen felismerte a város stratégiai jelentőségét. Tudta, hogy a város nélkül képtelenség lenne megtartani a frissen megszerzett területeket. Herold Jom nem akart harcolni a saját véreivel, viszont kényszerhelyzetbe került, amiben nem tarthatott mást szem előtt, csak a birodalom igényeit, éppen ezért követet küldött a Megrisz Avoli ('megjegyzés, a nagykomtúr személye legyen ugyanaz, mint aki megostromolta Z'anab'ram hegymélyi várost) nagykomtúrhoz. Felajánlotta neki, hogy vívjanak meg életre halálra 9-9 lovag kíséretében. Ha Herold Jom győz, övé a város. Ha Megrisz Avoli győz, hozzáadja a húgát, és ezzel megkapja a jogot a veritoni koronára. A nagykomtúr elfogadta a kihívást. A tusa 4 egész órán át tartott, és a végére nem maradt más talpon csak a két vezér. Végül a nagykomtúr sikeresen felülkerekedett, és olyan erővel súlytott a király sisakjára, hogy az berepedt, és az uralkodó azonnal szörnyethalt. A veritoni sereg egy emberként ereszkedett térdre, és mondta el esküjét az új királynak.
 • Z'anab'ram hegymélyi város: Reson hegység barlangjaiban kialakított hegymélyi város. Jórészt sötétet kedvelő fajok lakta város, ahol a kis létszámú, de jóval erősebb asszonyok vaskézzel uralkodnak a férfiakon. A várost senki sem tudja pontosan, hogy mikor is alapították, de az biztos, hogy már évszázadokkal Giron előtt pontosan ugyanott volt, ahol ma. Veritoniak szeretnek "sötételfeként" utalni rájuk, pedig csak a várost vezető család faja az.

  A z'anab'rami társadalom alapvetően sosem volt ellenséges Alac népeivel szemben, hitviláguk megegyezik, azonban szokásaik mind a mai napi tartogat még rejtélyeket, amelyeknek groteszk módon a legfontosabb központi eleme a pók.

  Több mint három évszázaddal korábban, új földterületek után kutató veritoni parasztok telepedtek le a Reson hegység nyugati oldalán, és hatalmas területeket vontak művelés alá. Ekkor bukkantak rá játszadozó parasztgyerekek egy barlangra, amelyben egy, a z'anab'ramiak által szentként tisztelt óriáspók lakott. A pók az egyik gyermeket elkapta, és megölte, amire válaszul a parasztok kifüstölték a barlangot, és a pókot felkoncolták.
  A következő reggelre már csak üszkös gerendák árulkodtak róla, hogy a területen parasztok laktak. 3 évnyi csendes készülődést követően kitört az első z'anab'rami háború, amelyben Alago városa teljesen megsemmisült. A z'anab'rami csapatok felégették a Reson hegységtől nyugatra eső területeket. A z'anab'ramiak még Giront is ostrom alá vették, ez azonban súlyos kudarccal végződött, a veritoni csapatok egy bekerítő manőverrel megsemmisítették a z'anab'rami sereg nagy részét. A veritoni válaszcsapás elpusztította Z'anab'ram felszíni területeit, a barlangok viszont érintetlenek maradtak.
  Az első z'anab'rami háborút 150 évnyi feszült, éber béke követte.
  Ez az állapot egészen a korább Jarvi-i nagykomtúr, Megrisz Avoli király uralkodásáig tartott, aki egy évvel megkoronázása után, komoly veszteségek árán elfoglalta a várost és térdre kényszerítette lakosságát. A felszín bevételét követően a király, óriási kockázatot vállalva, az élen haladva, soha nem látott méretű sereget vezényelt a barlangok mélyére.
  Az igazi mészárlás ekkor kezdődött mindkét oldalon. A veritoni félelemmel vegyes vérszomj nem kegyelmezett sem asszonynak, sem öregnek vagy gyermeknek, de ugyanez elmondható volt a másik oldalról is.
  Az ostromló sereg fele sosem került elő a barlangokból. A veritoni győzelem is csupán annak tudható be, hogy sikerült elfogni a sötételfek nagyasszonyanyáját.
  Egy veritoni szóbeszéd szerint az elveszett katonák nem haltak meg azon a napon, hanem a z'anab'ramiak titokban elfogták őket, barlangjaik mélyén, ahol fogságuk alatt rabszolgaként dolgoztatták őket, amíg egytől egyig meg nem ették őket, ezzel bosszúlva meg a nagyasszonyanya elhurcolását.
  A város hivatalosan Veritonhoz tartozik, adót fizet, eleget tesz katonai kötelezettségeinek, betartja a törvényeket, de a veritoni utazók és kereskedők, ha csak tehetik, nem merészkednek be a város föld alatti részébe.
 • Inan falu: Veritonban van, Yech-tha határától nem messze. Inan faluban főként olyan varázsló családok éltek, akik többre értékelték a családot, mint magát a mágiát és ezért hajlandóak voltak iskolájukat is hátrahagyni. A veritoni hadsereg a háború legelején elpusztította a falut, később a mészárlást azzal magyarázták, hogy a falu lakói segítettek a királygyilkos Mogamett Avrolnak.

Érdekességek:

Salgud bor: A Suttogó dombság északi lankáin termesztett szőlőből készült. Azt beszélik róla, hogy aki iszik belőle, az tegnap lesz másnapos. Nagyon drága és ritka, s talán mágikus.

A pókméreg ital legendája:  Réges régen, vagy 200 évvel ezelőtt, élt egy ifjú sötételf hím, Darrough Ma'soj. Egy nap megbüntették az Anyák, pókverembe vetették. Legnagyobb csodálkozásukra az ifjú hím túlélte a tömérdek pókcsípést, és kimászott a veremből. Ezernyi sebből vérezve a Nagyasszonyanya hintója felé kúszott, amikor az egyik rothé végignyalogatta. A rothé a véretől teljesen megkergült, élénk és életteli lett. A Nagyasszonyanya érdekesnek találta, és meggyógyíttatta a hímet, és kísérletezni kezdett vele. Kiderült, hogy a vére a sok pókméregnek köszönhetően élénkítő hatásúvá vált, bár elég keserűvé. Ezután az ifjút többször visszavitték a vermekbe, és csapoltak a véréből. A veritoniaknak feltűnt, hogy a sötételfek sokkal vidámabbak és élénkebbek, azt hitték támadást terveznek, ezért megelőző csapást rendeltek el. A rajtaütés során a veritoni katonák elrabolták az ifjút, és a felszínre hurcolták, ahol azután nyoma veszett. A sötételfeknek nagyon hiányzott az új kedvenc italuk, de kitalálták, hogy emberek véréből is elő lehet állítani - igaz, az alapanyag nem éli túl a eljárást. Így egyre több és több embert kellett elrabolniuk, míg végül kitört a második sötételf háború.
Kávét most már kontinens szerte lehet kapni, szóbeszédek szerint Veriton rendszeresen küld foglyokat a barlang városba, hogy meglegyen a megfelelő utánpótlás.

Veritoni Varázsló Vadászok: 71867-ben, a háború vége felé jöttek létre. Főként zsoldosokból álló egységek, akik varázslókat hívatottak elkapni, élve vagy halva, bár holtan kevesebbet érnek. Veriton katonai vezetése tervezi, hogy a Varázsló Vadászoknak külön intézményt alapít, hogy ezáltal jobban tudják felügyelni őket.Caragon

Államformája: Monarchia (vezetője Herceg)

Leírás: Bár nem túl nagy területű, de mégis a leggazdagabb ország. Kicsi, de erős hadserege van, ami a nemességből áll.

Két fő társadalmi réteg van, a nemesek és a szegény munkások. Köztes réteg nem igazán található meg. Fővárosa Celio, az országban itt, és kisebb határvárosukban, Nimeiben, található egy kisebb polgári réteg.

A városokon kívüli földeken főként zöldség és gyümölcs terem, gabona alig. Gazdagságát a selyemnek és az acélnak köszönheti. A nemesek igyekeznek a lehető legkevesebbet fizetni munkásaiknak, miközben saját vagyonukat és földjüket növelik.

Tanítókat általában Yech'tha vagy Veriton országából szoktak felfogadni. A tanulás a nemesek kiváltsága, ahogy a vallás is (és természetesen a háborúzás is). A Hatalom Istenét tisztelik.

Városok:

 • Celio, a főváros: A kultúra, a tudás és a művészet fővárosa. Caragon méltán híres művészeiről és bárdjairól, akik mind Celio városában tanulják művészetüket. A városban több színház található mint kocsma, és itt található Alac legnagyobb könyvtára, amelyben a szóbeszéd szerint minden valaha megírt irodalmi művet megtalálhat a kíváncsi olvasó. A város maga is egy igazi művészeti alkotás, amely a caragoni Jarvon Tanit építőmester fejéből pattant ki. A város alaprajza egy szabályos 12 ágú csillagot formál, amelynek csúcsaiban egy-egy 30 méter átmérőjű körbástya áll, az ágak töveiben pedig egy-egy masszív felépítésű kapuház. A várost a falakon belül is a szimmetrikus és körkörös formák jellemzik.
  A város polgársága több szabadságjoggal rendelkezik, mint Alac bármely más városának polgársága. Celio városa 12 kerületből áll, amelyekből a polgárok szabad választással minden harmadik évben egy egy felelős elöljárót választanak a városi tanácsba. Celio városi tanácsa az egyik legbefolyásosabb szerv Caragonon belül, minden esetben ők delegálják a Herceg udvartartásába a kancellárt, a tárnokmestert és a kincstartót. Legfontosabb feladatuk mégis az, hogy ők javasolják a Herceg utódját a nemesek közül, akit aztán a Herceg vagy elfogad vagy nem. Ez az öröklődési rend sok politikai vitának szolgált táptalajul, volt hogy polgárháborúig is fajult a helyzet, amikor Hekon Käjgenhart Herceg mindenképp a fiát akarta megtenni az utódjának.
 • Nimei város: Sägil nemesi család kísérlete. A várost 400 évvel ezelőtt Celio mintájára alapították, de a szabad hercegi városi címet csak fél évszázada nyerte el. Annak ellenére, hogy a várost Celio ihlette, annak kultúráját nem sikerült teljes mértékben meghonosítani. Elhelyezkedése miatt kereskedelmi és katonai jelentősége sokkal nagyobb, mint a kultúrában betöltött szerepe. A város híres az itt képzett hadimérnökökről, és kovácsműhelyeiről, itt készülnek ugyanis Alac legjobb minőségű fegyverei, és legfurcsább harci készülékei illetve ostromgépei. Az acéljukat nemes egyszerűséggel csak A Caragoni Acélnak nevezik, és csak a mágikusan készített és megerősített fémek múlják felül. A gyártási eljárás természetesen hétpecsétes titok.
 • Pev: a selyemszövés központja. Valójában nem is igazán város, inkább lazán elszórt, az üzemekből és a dolgozók szállásaiból álló települések a selyemtermelés központjában. Nincs önálló érdekképviselete, minden üzem és a személyzete egy-egy nemesi házhoz tartozik.
 • Belze: 71867 őszvégén csatlakozott Caragonhoz. 

Érdekességek:

 • Belze városa egykor Caragonhoz tartozott, Lord Rägenkurth családjához, de 15 éve, az előző háború után a falu vezetője hosszas tárgyalások során független várossá tette a falut.
 • A bíborcsiga: Kamil Käjenc vezette nemesi család az egyetlen, ami ismeri a bíbor színű festék előállítási módját, ebből szép hasznuk van, és nagyon vigyáznak a titkukra. Több furcsa halálesetet és váratlan természeti csapást is kapcsolnak hozzájuk.
 • Szommosábé: szabad fordításban a Nép Itala. Mindenütt főzik, mindenütt másból és máshogy, de mindenütt borzalmas és erős. A munkások itala, igazi nemes még csak nem is vesz tudomást a létezéséről - ők csak a saját gyümölcspárlataikat isszák, gondosan a csészétől eltartott kisujjal.
 • A Fesztivál: minden évben két hetet teljesen a művészeteknek szentel az ország (azt mondják, régen még a háborúzást is abbahagyták a caragoniak erre az időszakra). Egymást érik a színházi előadások, ekkor leplezik le a szobrokat, festményeket. Még az olyan mulattatókat is eltűrik ilyenkor, mint a bohócok és pantomimesek.
 • A Tehetség Napja: a Fesztivál alatt tartják, ezen a napon bárki elmehet a fővárosba meghallgatásra, és az igazán tehetségesek ott is maradhatnak. A munkások számára ez az egyik lehetőség a kiemelkedésre, nem csoda, hogy ezrével érkeznek. Sokan sorra se kerülnek, és a kiválasztási arány nincs 0,1% se.
 • Testőrség Napja: a másik lehetőség a kiemelkedésre, a Hercegi Testőrségbe toborozzák itt a jelentkezőket. Minden évben más feladatot kapnak, volt hogy egy nagyon veszélyes bűnözőt engedtek szabadon, és aki elkapta azt vették fel. Máskor egy hegycsúcsra kihelyezett zászlóhoz kellett eljutni, amit még pár nemesi katona is védett. A Hercegi Testőrség ilyenkor díszszemlét tart.
 • Caragoni eperbor: drága és finom.Nomádok

Állam formája: Demokratikus, pontosan meg nem határozott, nem egységesek.

Leírás: Berisz folyó környékén, három ország határánál élnek. Ők azok, akik egyik ország fennhatósága alá sem tartoznak. Azt mondják, hogy ide menekülnek a gyilkosok és a tolvajok, akik el akarják kerülni a bitót. Törvényen kívüliek gyülekezete, nem igazán önálló nemzet. Társadalmuk demokratikus, és nem akarják, hogy bárki elnyomja őket.

Rendszeresen támadják Ferreot, hátha szereznek kristályt, de eddig még sosem jártak sikerrel. Nincsenek állandó településeik, nomád életet élnek. Mesterei a lovaglásnak, és íjászatnak. Főként állatokat tenyésztenek, leginkább a ló és szarvasmarha tartásuk jelentős, rendszeresen kereskednek is velük a "letelepedett" népekkel. Sátorvárosuk könnyen mozdítható, így ha bármilyen nagyobb támadás érné őket, gyorsan elköltözhetnek. Veriton évtizedek óta próbál döntő csapást mérni rájuk, de seregeivel mindig csak hűlt helyüket találja.

Varázshasználóikat sámmánoknak nevezik, a tudásukat nem yech'thai iskolákban szerzik, hanem idősebb sámánoktól. Az első sámán egy yech'thai mágus volt, akit törvényen kívülinek állt, tudását a nomádok közül választott tanítványainak adta tovább.

Városok: 

Nincs, sátraikban laknak, amikkel rendszeresen költöznek.

Érdekességek: 

Az a szóbeszéd járja, hogy sámánjaik képesek mindenféle állat alakját fölvenni, vagy legalábbis irányítani őket.

Ferreo sosem vallaná be, de a barbároknak rendszeresen sikerül megdézsmálniuk készleteiket, ha a kristályokat nem is.Ferreo

Államformája: Vunókrácia (hegyi uralom). A hegyek belsejében érő, kiöregedett őrség tanácsa irányítja az országot, számuk közel ötven fő, de senki sem tudja biztosan.

Leírás: Ország a Kristály hegységben, amit egy többszintes erődrendszer alkot. Itt bányásszák a Kristályokat, ami a Világ fizető eszköze. A bányászati munkát főként törpék végzik, akikre a Kristályőrség vigyáz. Bányász csak az lehet, aki Ferreoban született, és persze őket is folyamatosan figyelik, még a városba sem mehetnek le. A Kristályőrség tagjait bármelyik fajból választhatják, de nehéz kiképzésen kell részt venniük és több (főként hűséggel kapcsolatos) próbán kell átesniük. A próbák olyan szigorúak, hogy 100-ból kb 1 jut át rajtuk. Jelentkező akad bőven, Kristályőrnek lenni hatalmas megtiszteltetés, úgy tartják, hogy ez az Istenek szolgálatának legigazabb módja. Aki elbukik, azt elküldik, de olykor vannak balesetek is Ha sikerül a próbákon átmenni, akkor elkezdhetik őrizni a legkülső falakat, miközben rendszeresen kell járniuk mentális és fizikális ellenőrzésre. Az egyetlen veszélyes falszakasz van a nomádok felé van, ezt hívják a sötét szakasznak, ahol rendszeresen támadják a falakat. Itt minimum egy évet le kell szolgálniuk, de ide nem küldenek kezdő újoncokat. Ezek, és újabb vizsgák után mehet a belsőbb falak őrzésére. Az, hogy valaki a belsőbb falra kerülhet, a bizalom jele, ezt olyan szimbolum, amit senki sem akar megtörni.

A bányák őrzése külön kiváltság. Szóbeszéd járja, hogy azok az őrök a hegyhez kötik lelküket.

Ferreo és többi ország között egyezség van: Kristályokért cserébe élelmet, fegyvert és egyéb szükséges dolgokat kapnak. Emellett Ferreo nem vesz részt háborúban, bár vannak barbár csapatok (akik egyik ország fennhatósága alá sem tartoznak), melyek folyamatosan támadják a falakat, de átütő sikert még sosem értek el.

A Kristály: Csak Ferreroban található. Majdhogy nem törhetetlen, rendkívül kemény áttetsző anyag. Csiszolni csak a saját porával lehet. Mindenféle színben előfordul. A kemény bab méretű darabokban fordul elő. Nagy ritkán akad csecsemő ököl méretű darab is, ezek a legértékesebbek, szabályos formákra csiszolják őket.

Városok:

 • Ferrero főváros: Ferrero város alapításának ideje ismeretlen. A város az ország területén belül található, de gyakorlatilag az országot körülölelő első falrendszeren kívül. Az első fal vonala egy öblöt alkot a város, és a városba vezető kikövezett 4 mérföld hozzú út körül, így bár a falon kívül van, mégis a fal védelmét élvezi. Ugyanakkor a 4 mérföldes út Ferrero városig 7 egymást követő kapuházon halad át, amelyek őrségét Ferreo városból biztosítják, és nincs közvetlen összeköttetésben az utat két oldalt szegélyező fallal. Egész Ferreo területén itt, Ferrero városban van az egyetlen kapu, amin keresztül be lehet jutni az ország belső területeire, de ez a kívülállók számára teljes mértékben meg van tiltva, ők kizárólag Ferreo város területén tartózkodhatnak, és csakis azután, hogy átestek a többlépcsős vámeljáráson. 11 éve amikor Veriton királya itt járt, őt is csak az első falrendszeren belülre engedték belépni, tovább nem. A várost A fal irányából a bővízű Barmound vízesés határolja, amely egy hegymélyi barlangrendszerből tör elő, és átszeli az egész várost, majd pedig a fal által közrefogott kövezett út mellett hagyja el a völgyet. A város érdekessége, hogy egyetlen épületéhez sem használtak habarcsot az építők. Minden épülete, a pazar vésetekkel, szobrokkal és egyéb díszítésekkel együtt a nyers, egybefüggő sziklából lett kifaragva. Természetesen az impozáns tervezés és kivitelezés a törpök keze munkáját dícséri. Érdekesség továbbá, hogy Ferreo vezetősége hisz a teljes vallásszabadságban, ezért mind a négy nagy istennek van szentélye a városon belül. A város elhelyezkedése miatt egyáltalán nem bővíthető, illetve mindenféle átalakítás a városon belül valóságos műemlék rongálás volna, így befogadóképessége erőteljesen korlátozott. Gyakran előfordul, hogy az idelátogató kereskedők hatalmas sátortáborokban várakoznak a határon, amíg sorra kerülnek, hogy beléphessenek a városba.

Érdekességek:

 • Azért csak újonc őrök hagyhatják el önként az országot, mert a magasabb szintek után a leszerelés halállal jár. Aki egyszer elhagyta az őrséget, az többet nem térhet vissza.
 • A Tanács tagjai a hegyekbe olvadt öreg lelkek, ezért nem láthatja őket senki.
 • Azt beszélik, hogy egy lehullott csillag darabjai a kristályok, mások szerint az istenek teremtették és ez az ő ajándékuk.Független területek

Oázis:

Az istenek kimondták, hogy itt bárki menedékre lelhet és e terület fölött soha senki nem uralkodhat. Voltak, akik mégis megkísérelték, de olyan dolgok történtek velük, hogy úgy döntöttek ismét független területté nyilvánítják.

Azt mondják, hogy az Istenek megegyeztek, hogy többé nem avatkoznak a halandó lelkek dolgaiba, de itt, megfelelő áhítattal, a megfelelő szavak elmondása után istenek válaszolhatnak.

Egy másik szóbeszéd, hogy az Oázist egy mágikus aura veszi körbe, ezáltal védve vannak az élő lelkek. Ezt nem tudni, mennyire igaz, de az bizonyos, hogy aki itt meghal, az Oázisban lévő Istenek Ligetében ébred újra, míg ez a csoda máshol csak akkor lehetséges, ha Lélekőr vagy mágikus ismeretekkel rendelkező támasztja fel. De sajnos ez a védelem is törékeny és kijátszható.

Oázis független hely, nincs adó, sem gazdagság, sem szegénység, de sokan mégsem telepednek le ide, mert oly rémségek, lelketlen rémek tünedeznek fel a területén, akik megtámadják, vagy csak megzavarják az élő lelkek békéjét.


Alac kontinens választható országok és városok (71862 előtti állapotok)

Yech'tha

71868ban az országot végleg felszámolták.

Állam formája: Magicarchia (7 főből álló tanács irányítja, akiket a 10 varázslóiskola vezetőiből választanak, a tanács vezetője Yech'tha Ura)

Leírás: Ez a száraz, jóformán, terméketlen kősivatag kiváló lehetőséget nyújt a nyugalmat, elvonultságot kívánó mágikus művészeteknek. A kietlen, sziklás táj lakossága ritkán haladja meg a 4000 főt, ha nem számítjuk a sivatagban kóborló torz lényeket, melyek állítólag mágikus kísérletek félresikerült eredményei. Ez a föld a mágusok országa, itt képezik a varázslókat. Több varázslóiskola is található e kopár sivatagban. Az iskolák vezetőiből áll a mágusok tanácsa, akik megválasztják az ország vezetőjét. Varázsló bármelyik faj népéből lehet, ha élve el tud jutni a kiszemelt varázslóiskolához. Ritkán van, hogy egy-egy nagy hatalmú mágus talál egy tehetséget és maga viszi el az iskolába.

Az ország területén nincsenek városok, kivéve Belze városa (nem tartozik az ország fennhatósága alá), ami a Határ erdőben fekszik. Innen indulnak a karavánutak a varázslóiskolákhoz ellátmánnyal. Főként kereskedelemből élnek, de innen kerülnek ki azok is, akiket majdan valamelyik varázslóiskola felfogad szolgálónak, ha megüresedik egy hely.

Városok: 

Nincs, varázslóiskolákban élnek

Varázslóiskolák:


Ibirisz ökle iskola - jelenlegi tanácstag

 • Vezetője: Mogamett Avrol, Yech'tha Ura, ember.
 • Nincs nálunk kiemelt varázstan, mindent egyformán okítanak elejétől a végéig.
 • Azt beszélik, hogy tudásuk növeléséhez semmilyen eszköz bevetésétől sem riadnak vissza.

Avi Avisz - jelenlegi tanácstag

 • Vezetője: Mozil Rahas, ork.
 • A tanoncok minden varázsformát tanulnak, később specializálódnak.

Halhatatlanok tornya - jelenlegi tanácstag

 • Vezetője: Azada Maritisz, elf.
 • Csak hosszú életű fajú lény tanulhat itt, a rövid életűeket lenézik.
 • A legkisebb létszámú iskola.
 • Nem adják ki, hogy mi az iskola specializált tana, de elején minden alapot megtanulnak.

Százarcú maszk iskolája

 • Vezetője: Az Első Maszk
 • Nem akarnak tanácstagok lenni
 • Mindig száz varázsló lakja, ahogy valaki varázslóvá válik, elhagyja nevét és megkapja a Századik Maszk megnevezést, s kihalásos alapon lép egyre feljebb.
 • Azt beszélik, hogy volt, aki 20 évig volt tanonc, mert addig nem került sorra, hogy Századig Maszk legyen.
 • Az a szóbeszéd járja, hogy az itteni etikett szerint valamelyik feletted állót eltéve láb alól is előrébb lehet kerülni a ranglétrán, habár erre ritkán kerül sor.
 • Nem adják ki, hogy mi az iskola specializált tana, de azt beszélik, hogy az alakváltás

Garibon iskola - jelenlegi tanácstag

 • Vezetője: Ran Dájvin, ember.
 • Az elemi mágiára specializáltak.

Tent Vis varázslattudományi iskola - jelenlegi tanácstag

 • Vezetője: Sider Amofi, ember.
 • Egyik vizsgájuk hogy el kell fogniuk egy vértündért.
 • Az iskola fő irányultsága a mentálmágia.

Sárga csillag iskola

 • Vezetője: Ar Bregor, óriás.
 • Az iskola a varázstárgyak alkotásában kiemelkedő.

Revorten - jelenlegi tanácstag

 • Vezetője: Beosz Hegard, ember.
 • Az egyik vizsgájuk, hogy el kell fogniuk egy árnytündért.
 • Fő irányultsága a harci mágia.

Vémon Szeme iskola - jelenlegi tanácstag

 • Vezetője: Tifana Him, gnóm.
 • Iskolában vívást és egyéb harci készségeket is tanulnak.
 • Fő irányultságuk a támogató mágia.
 • Azt beszélik, hogy a mostani vezető betörte az elődje fejét gyakorlás közben.

Széfok iskola

 • Vezetője: Abar Ric, ember.
 • Lasulla függőknek hívják őket.
 • Fő irányultságuk az asztrális mágia, az álmokban rejlő lehetőségeket kutatják.

Malor Mágus Teleportációs és Transzmutációs Iskola

 • 71849ben  megsemmisült az első nagy Alaci háborúban.
 • Azt beszélik, hogy Malor volt az a mágus, aki egy varázslópárbaj alatt Yech'thába varázsolta az Őr hegyet.

Aigólorcen Test tudományi iskola

 • Elpusztították 71847ben.
 • Azt beszélik, hogy élő személyekkel kísérleteztek, ami a varázslótanács szerint tiltott.

Érdekességek:

 • Mágus párbaj, a veritoni Reson hegység egy hegyét átvarázsolták Yech'thába, és azt hívják Őr hegynek.
 • Elza Slinta eltűnése. Jó szívű hölgy sötétségben.
 • 12. mágus iskola. Elpusztították, sóval beszórták a helyét, és senki sem tudja mi volt az oka.Világunk mögött

Egyes ősi fóliánsok szerint nem Alac az egyetlen hely, ahol lelkek laknak. Azt mondják, a Lelkek világa mögött rejtőzik egy másik világ, amit Kenyrösznek hívnak. Kenyrösz síkjára csak mágiával vagy az átjárón lehet átmenni, de senki nem olyan bolond, hogy megpróbálja ezt, hisz ott szörnyek élnek. Azt mondják vannak olyanok, amik még a driwoknál is hatalmasabbak és reméljük ezek sohasem találják meg az átjáró másik felét.

Több feljegyzés is van, hogy a háborúban a varázslók próbáltak driwokokat áthívni onnan, hiszen már csak ott találhatók, de szerencsére egyik rituálé sem volt sikeres. Bár hogy mik rejtőznek a Yechton hegységben és a körülötte elterülő kősivatagban, azt talán a megmaradt varázslók sem tudják, de reméljük a driwokoknál kevésbé veszélyes lények, mert a rémek helye Kenyröszön van.