VALLÁS

Vallás - Alac-on 4 fő istent tisztelnek, egyes országokban különböző szinten.

Man-eth, a Hatalom isten. Caragon országában van a legtöbb hívője.

San-eth, a Háború isten. Veriton országában van a legtöbb hívője.

Menth-ra, az Bőség isten. Derroen országában van a legtöbb hívője.

Sith-ra, a Halál istennő. Yech'tha országában van a legtöbb hívője.

Man-eth

San-eth

Menth-ra

Sith-ra

Ferreo országában, mind a négy istent, ugyan úgy tisztelik, mert azt mondják, csak úgy lehet stabil egy ország, ha a vallás is egyensúlyban van. Sőt Ferreo-ban sokan azt is mondják, hogy négyeket, az Egy tartja össze, hisz mindannyian tőle származunk.

Kisebb istenek:

Yeoma - természet istennője, Menth-ra lánya. Derroen egyes helyein tisztelik, hozzá fordulnak, hogy bőséges legyen a temés.
Yoszoe - pusztítás istene, Sith-ra fia. Árny és Vér tündérek tisztelik.
Yessza - víz istennője, Man-eth lánya. Főként hajósok, horgászok tisztelik.

YemoYayati - A belső harc istenei. Elza Sintra és San-eth fiai. Újak, még kevés követőjük van.


Yeoma

Yoszoe 

Yessza 

YemoYayati

Világ kép

Lelkek fellege

  • Ha valaki meghal, lelke felszáll a felhőbe, ott pihen kicsit, majd új testben születik újjá a világban.
  • Ha a Lélekőr hívja vissza az illetőt,akkor a régi testébe tér vissza. Kevés Lélekőr van világban, egyről biztosan tudják, hogy az Oázis területén él. Azt mondják, egyes varázslók is képesek feltámasztani, de az tiltott dolog, mert csak a Lélekőrök szólhatnak bele a körforgásba, hiszen ők az Istenektől kaptak felhatalmazást erre.
  • Szóbeszéd szerint előfordulhat az is, hogy valaki kiszakad a felhőn túlra és így isteni erőt kaphat.

Istenek szigetei - Itt élnek az istenek.
Végtelen víz esés - Fentről zúdúl alá, nem láttni lentről a végét.

Világ - Ahol a halandó lelkek élnek. Neve Alac.

Óceán - Alac kontinenst veszi körbe.