HETEDIK CIKLUS TÖRTÉNELMI ÖSSZEFOGLALÓÉvszámok és Események

 • 70000 Hetedik ciklus kezdete 
 • 70058 Az első állam, Sinu, megalakulása, később ebből alakult ki Derroen 
 • 70063 Algo városának megalapítása, Veriton innen alakult ki és terjeszkedett 
 • 70064 Első Adole erdei tündér háború 
 • 70279 Ferreo állam megalakulása, kristály mint fizető eszköz elterjedésének kezdete, addig főként cserekereskedelem volt 
 • 70383 Ibirisz Mágus iskola megalakulása Beronban, Alac első varázsló iskolája 
 • 70413 Ötödik Adole erdei tündér háború, erdő sivataggá válása, azóta Adole sivatag 
 • 70444 Caragon államának megalakulása, Beron fővárossal 
 • 70691 tavasza Veriton terjeszkedése elől menekülő nomádok felégetik Sinu államot 
 • 70691 nyara Sinu királya Caragon királyának segítségével kiűzi a nomádokat, akik így a Berisz folyó környékére szorulnak 
 • 70691-92 A régi Sinu újjáépítése Derroen néven, fővárosa Darsan lesz, Caragon királyának tanácsára 
 • 70822 Istenek száműzik maguk közül Yoszoet, Alacon tiltott vallás lesz 
 • 71056-57 Beron város megsemmisülése, a varázslók kiűzetése a kősivatagba, Yech'tha megalakulása 
 • 71058 Celio városi rangot kap és Caragon fővárosa lesz 
 • 71459 Nimei városának alapítása 
 • 71581 Az Árnyszárny rend lázadása 
 • 71582 Jarvi város alapítása 
 • 71585 tavaszközép Első z'anab'rami háború 
 • 71671 Világrengető varázsló párbaj, az Őr hegy átkerül Veritonból Yech'thaba 
 • 71732 Jarvi elfoglalása. Az Árnyszárny lázadás vége. A nagykomtúr királyok korának kezdete 
 • 71734 őszelő Második z'anab'rami háború 
 • 71737 Rijsek város alapítása 
 • 71816 Nimei városa megkapja a hercegi városi rangot 
 • 71844-45 Caragon és Yech'tha közötti háború 
 • 71848 télvég-52 Első nagy Alaci Háború 
 • 71852 nyárvég Veriton behódoltatja Derroent, Yech'thát, Caragont, innentől csak Veritonban lehet király 
 • 71854 nyárvég 18 Belze városi rangot kap 
 • 71854 nyárvég 22 Belze függetlenségi okirat
 • 71862 nyárvég Isten erdei királygyilkosság (Carl Narom). Második nagy Alaci Háború kitörése. 
 • 71862-67 Második nagy Alaci Háború, Derroen-Yech'tha szövetség, Caragon és Veriton ellen
 • 71862 Z'anab'ram város lázadása
 • 71863 Caragon és Veriton szövetségre lép 
 • 71865 tavaszközép A tutaj felfedezése, a Tó csatája. A háború fordulópontja. 
 • 71866 Derroeni fegyverletétel 
 • 71867 nyárelő Háború vége, Yech'tha megsemmisítése, Mágus törvények bevezetése 
 • 71867 nyárelő 28-30 Belze ámokfutása, caragoni követek és Lord Rägenkurt megölése 
 • 71867 őszvég Belze városa csatlakozik Caragonhoz 
 • 71868 Veritoni király választás az Oázisban, Jerome Morgenstern lett az új király
 • 71868 vége, északi szigetek felfedezése, nagyobb Jerome nevet kapta, kisebbik Aratiszt
 • 71869 Jerome Morgenstern esküvője
 • 71870 Összegyűl a király kívánságára a veritoni nemesség
 • 71870 vége Kenyrösziek elleni háború kezdete
 • 71871 Azok akik épp nem az Ozásit védik, elindulnak egy küldetésre az egykori Yech'tha felé.