Második ciklus


Hesmutt próféta, az Agg könyve

A Világ kipusztulása után Egy újraformálta a régi vázakat, hogy azok jobban kielégítsék egymás szükségleteit, s a szikrákat, melyek visszatértek hozzá, visszahelyezte a vázakba.

Az élő lelkekkel azonban gondban volt. Nem hagyta őket mértéktelenül sokasodni. Elvette tőlük az utódnemzés képességét, és az Egy maga készítette el minden élő lélek vázát, és visszaültette beléjük a lelkeket, melyeket a legkedvesebbek voltak számára az első ciklus alatt.

Az élő lelkek fölfedezték az első ciklus romjait, feljegyzéseit, melyek alapján gyorsabban fölépítették az új civilizációkat. A második ciklusban az Egy megismerhette az élő lelkektől a verseket, a zenét, a táncot, meséket, a szobrászatot, festészetet, virágkertészetet, az ékszereket.

Világ készletei azonban lassan újból kimerültek, és már nem tudta ellátni az élőket, ezért a szikrák és a lelkek újból visszatértek az Egyhez.