XXX. számú királyi rendelet,

Melyet kiadott Jerome Morgenstern, ki első ezen a néven, Veriton királya, a Morgenstern ház vezetője, az Árnyszárny lovagrend komtúrja, Sith-ra felszentelt paplovagja.Lejegyezte Ulrik Von Viator, veritoni nemes, az alaci időszámítás 71868. évében nyárutó hónap 6. napján.

A király akaratából, annak uralkodásának 10. napján rendeletbe foglaltatik, hogy:

- Fel kell állítani egy Királyi Tanácsot, kiknek tagjai Ulrik von Viator, a Viator család feje, vagy kijelölt képviselője, Gunnar Hortwulf, a Mogyoróföldek ura, vagy kijelölt képviselője, Lithae de Fansait, vagy kijelölt képviselője. Illetőleg a tanácsba meghívjuk minden egyházalkotó vallás egy kijelölt képviselőjét.

- Ulrik von Viator-t megteszem Veriton kincstárnokának és kereskedelmi ügyekért felelős főtanácsnok

- Gunnar Hortwulf-ot megteszem gazdasági ügyekért felelős főtanácsnok, lányát Eny Hortwulf-ot pedig a királyi főváros helytartójának

- Lithae de Fansait-t megteszem kulturális és oktatási ügyekért felelős főtanácsnok

- Szeth am Bloom-ot, az Árnyszárny Lovagrend nagymesterét kinevezem hadügyekért felelős főtanácsnok.

- Serbaal bis Amrach caragoni nemes érdemei elismeréseiért, miszerint döntő szerepet játszott a Második Nagy Alaci Háború megnyerésében, illetve személyesen segítette Jerome Morgenstern királyt az Oázis megvédésekor tiszteletbeli veritoni állampolgárságot, Veriton területén földbirtokot kap. Emellett független tanácsadói szerepben helyet kínálunk neki a Királyi Tanácsban.

- Akadémiákat kell alapítani Giron fővárosban és Alago városában, ahol magasabb tudományokat okítanak a világ minden tájáról. Az akadémiák felépítését a Királyi kincstár állja, a tanulók szolgálattal, vagy kristállyal fizethetnek a tanulásért. Az akadémiák bárkit befogadhatnak a világ bármely részéről, ám záróvizsgáik után kötelesek 5 évet a korona szolgálatában tölteniük.

- A Királyi Hadseregben fel kell állítani egy Varázshasználó osztagot, melybe kötelező belépnie minden mágikus képességgel bíró személynek. Ki ezentúl varázshasználóra kezet emel, az a Királyi Hadsereg katonájára emel kezet, és akképpen lesz büntetve is. A szolgálatáért cserébe a varázslók visszatérhetnek a társadalomba, ám mágikus eszköztárukat szolgálati helyükön kötelesek hagyni, azt csakis mágikus blokkolóbilincseket viselve hagyhatják el. Azt a varázslót, ki otthonában varázseszközt tart, avagy szolgálati idején kívül leveszi a bilincset hadbíróság elé állítjuk. A Varázshasználó osztag központja legyen Inan falva, melyet újjáépíttet a Királyi Kincstár és főterére emlékművet állít a Második Nagy Alaci Háború tiszteletére. Elsődleges feladatul Veriton déli területeinek megtisztítását kapják, az egykori yechthai védművek és varázseszközök veritoni szolgálatba állításával egyetemben. Ezúton meghatározzuk a Varázshasználó osztag kötelező egyenruháját is, mely tartalmaz egy köpenyt, amin Veriton címerének kell helyet kapnia, egy maszkot, melynek arcot fedő részén szintén a Korona címerének kell helyet kapnia, valamint egy hivatali jelvényt, melyen egységének, szolgálati helyének és Varázshasználóként választott nevének kell szerepelni. Mindezek a zavartalan "civil" életet elősegítő intézkedések.

- Mindazon állampolgárok, kik vállalják a déli területekre való költözést tíz évre adómentességet kapnak és akkora földet mely mesterségük űzéséhez elegendő. Azon külországi kereskedők, akik áruikat elszállítják a messzi délre vámmentességet kapnak és veritoni kísérőket kiknek bérét a Királyi Kincstár fedezi.

- Melaz öble városát hivatalosan is a Királyi Flotta központjává emeljük, így ide központosítjuk, a hajózással kapcsolatos mesterembereket, a Királyi Flottánál szolgálni kívánókat. A Királyi Flotta a Királyi Hadsereg része így a Flottában szolgálókra és a Flotta tulajdonaira ugyan azon törvények vonatkoznak, mint a hadsereg többi részére. A Flotta diplomáciai, felderítői küldetést is ellát, illetőleg jól fel lesznek fegyverezve, ha esetleg tengeri szörnyekkel találkoznának.

- Melza öble városának közelében a legmagasabb szirtre építeni kell egy Yessza templomot, mely egyben világító toronyként is kell, hogy szolgáljon. Mutasson utat mindazok számára kik vállalják az ismeretlent.

- Aki eddig ismeretlen, a társadalom számára hasznosítható nyersanyagot, táplálékforrást, vagy egyéb dolgot talál a tengereken, annak a Korona a felfedezés mértékéhez méltó jutalmat biztosít.

- A Z'anab'ram herbalistáinak segítségével föld alatt növő, magas tápértéktartalmú gombaféléket, és mohaféléket telepítünk kiürült bányáinkba, melyeknek védelméért és fenntartásáért a Z'anab'ramiak felelnek, akik így vezetői rangot kapnak az újonnan benépesedő bányavárosok felett.

- A varázslók, a Bőség istenének felkentjei és a Z'anab'ramiak tudományát akképpen kell ötvözni, hogy előállíthassanak egy olyan trágyafajtát melytől az élelmiszer- és takarmánynövények gyorsabban nőnek és gazdagabb termést hoznak.

- Veriton megnyitja határait a külföldi kereskedők felé, a rendelet visszavonásáig minden kereskedő vámmentességet kap, aki állandó lerakatot bérel Veriton földjén.

- A Király elismeri, hogy az Első Nagy Alaci háborút követő adózást felül kell vizsgálni, így a Caragonra kivetett hadiadót oly mértékben módosítjuk, hogy ezentúl az adó mértékének felét Caragon levásárolhatja veritoni termékekben, Derroen pedig megkapja Veritontól az adóként leadott gabona felvásárlási értékének felét kristályban, amennyiben hozzájárulnak egy Alaci Világtanács létrehozásában, melynek feladata lenne az Alacra egyetemes veszélyt jelentő fenyegetések elhárítása, a háborúk okozta sebek begyógyítása. E mellé kéri a feleket, hogy járuljanak hozzá egy Alaci Szabadcsapat létrehozásához, mely az Alaci Világtanácsnak felelne és szabad határátlépést kapna minden országtól.