VARÁZSLÓ TÖRVÉNYEK

Varázsló karakter, vagy annak bármely alternatívájának indításakor a játékos karakternek kötelezően választania kell egyet az alábbi három kategóriából:

- A varázsló karakter Veriton szolgálatában áll,

- A varázsló karakter Caragon szolgálatában áll,

- A varázsló karakter nem áll sem Veriton, sem Caragon szolgálatban.


Amennyiben a varázsló karakter Veriton szolgálatában áll, úgy a következők érvényesek rá nézve:

- A varázsló a Veritoni Királyi Hadsereg egyik katonája, így legfelsőbb felettese maga a király.

- A varázsló olyan jogokkal, és kötelezettségekkel bír, mint bármely,ó a Korona szolgálatában álló katona, a lent felsoroltakon kívül.

- Szolgálatáért cserébe a Korona rendszeres zsoldot, lakhelyet és felmentést ad neki a Varázslóháborúban elkövetett tetteiért.

- Hogy a társadalmi ítélkezésnek elejét vegyük, a Korona védelmi programban részesíti a varázslókat, melynek részletei a következők:

- A varázsló karakter varázseszközeit csak a szolgálati ideje alatt birtokolhatja, a beosztásának megfelelő felszerelést a szolgálati idején kívül katonai raktárban köteles tárolni.

- A varázslónak szolgálati idejében köteles viselnie egy fehér maszkot és egy fehér köpenyt, mely az anonimitás megőrzésének eszköze.

- A varázsló karakter szolgálati idején kívül köteles viselnie egy mágia blokkoló ékszert, melynek viseletét a Korona bármikor ellenőrizheti.

- Minden varázslónak köteles választania egy polgári szakmát, mely a nyilvánosság felé megélhetésének forrása lesz. Esetleges taníttatásáról a Korona gondoskodik.

- A varázsló karakter szolgálati helyét csakis felettese engedélyével hagyhatja.


Amennyiben a varázsló karakter Caragon szolgálatában áll, úgy a következők érvényesek rá nézve:

- A varázsló a Caragoni Innovációs Akadémia tagja. A szervezet független a hadseregtől, a Hercegi Kancellária és a Hatalom Egyháza látja el a felügyeletét.

- A varázsló jogai és kötelességei a lent felsoroltakon kívül megegyezik bármely más caragoni lakoséval.

- Minden Caragon szolgálatában álló varázsló felmentést kap a Varázslóháború alatt elkövetett tetteiért. Ezekért senki nem vonhatja őt felelősségre.

- A varázsló szabadon vállalhat mágikus jellegű munkát mind az Akadémiától, mind nemesi, vagy bármely caragoni városi tanács megbízásából.

- Szolgálatai alatt fizetését, élelmezését és lakhatását a mindenkori megbízója köteles biztosítani.

- A szolgálatban résztvevő varázsló mágikus felszerelését magánál tarthatja, a közemberek szemében megmarad "varázsló" titulusa.

- A szolgálat feltétele egy mágikus pecsét, melyet a Hatalom papjai helyeznek el a varázsló lelkén a következő hatásokkal:

- A varázsló önszántából nem cselekedhet sem szóban, sem tettben Caragon állama, vagy a Hatalom egyháza ellen. Ennek hatását más mágiával felülírni lehetetlen.

- Amennyiben a varázsló nincs tisztában azzal, hogy cselekedete árt Caragon államának, vagy a Hatalom egyházának úgy a varázslat nem fejti ki hatását.

- Amennyiben a varázsló bármilyen módon ártana a fent említetteknek, és ő azzal tisztában van, úgy a varázslat a cselekedet végrehajtása előtti pillanatban kómába ejti (Ájult státusz), melyből csak a Hatalom egyházának egy felszentelt tagja képes felébreszteni.

- A varázsló szabad akaratából nem képes hazudni a Hatalom egyházának felszentelt tagjainak, akkor sem, ha ezzel nem árt a fenti feleknek.

- A Hatalom Egyháza bármikor jogosult ellenőrizni a bélyeg sértetlenségét.

- A Varázsló köteles mindig magánál tartani egy amulettet és egy írásos igazolást, amit a Kancellária és a Hatalom Egyháza állít ki.


Veriton és Caragon a következő nemzetközi egyezményt hozza a Varázslókról:

  • A Varázsló mágiáját elsődlegesen csak a saját fogadott hazájában gyakorolhatja.

  • Külhonban kizárólag csak közvetlen életveszély elhárítására, valamint az adott ország kancelláriáján előre kiállított eseti engedéllyel, (ami tartalmazza a varázslat pontos körülményeit), és csakis az állam által kijelölt felügyeleti szerv jelenlétében varázsolhat.

  • Amennyiben ezt megszegi, úgy az adott ország igazságszolgáltatása ítélkezik felette.


Amennyiben a varázsló karakter nem áll sem Veriton, sem Caragon szolgálatában, úgy a következők érvényesek rá nézve:

- A karakter háborús bűnösnek számít, melynek okán Veriton és Caragon varázslóvadászai és a különböző szabadúszó fejvadászok is -vérdíj reményében- egyaránt a nyomában vannak.

- A karakter kirekesztett a társadalomból, amennyiben kiderül "varázsló" mivolta, a helyiek a saját nézeteik szerint ítélkeznek felette.

- Mindezek mellett a varázslót sem megjelenésben, sem felszerelésben nem kötik külön szabályok a varázsló kaszt általános leírásához képest.